İnovasyon

Ürün tasarımı ve geliştirme, test, deneme üretimi ve süreç planlaması vb. ile uğraşan birçok pratik ve yetkin teknisyen ile Ar-Ge merkezimiz, Zhejiang Üniversitesi ve Pekin Teknoloji Enstitüsü vb. ile endüstri-üniversite-araştırma işbirliği platformları kurar. Şirketimizin teknik danışmanları olarak uzun dönemli profesör ve uzmanlar görevlendirilmiş, ilde doktora sonrası istasyonu ve profesör stüdyosu kurulmuştur.

1080 metrekarelik bir alana sahip. Ar-Ge merkezinde pnömatik yenilik araştırma ve geliştirme platformu, valf tepkisi karakteristik test sistemi, pnömatik bileşen güvenilirlik test sistemi, akış test sistemi, yüksek ve düşük sıcaklık nemli ısı test kutusu, üç boyutlu ölçüm cihazı, üç boyutlu projeksiyon test cihazı ve pürüzlülük test makinesi, vb.

“Pnömatik Teknoloji Endüstrimizi Daha Otomatik Hale Getiriyor” geliştirme konseptine bağlı kalarak, firmamız yeni üründe inovasyona, eski ürünün teknik güncellemesine, performansta iyileştirmeye, kaliteye, katma değere ve ürün maliyet performansını iyileştirmek ve elde etmek için işleme teknolojisine odaklanmaktadır. müşteriler için daha fazla değer.